Stories

 

Svart, vitt, ros­t­fritt. Det urbana rum­met kräver sina möte­s­platser. Platser där dagens såväl första som sista kopp kan intas och från vilka världen kan beskå­das. Vi gav Sto­ries en kläd­nad av ren och enkel grafik som kon­trasteras av det per­son­liga och lek­fulla. Ett kon­cept som speglar staden vi befinner oss i.

 • BVD_Stories_5

  BVD_Stories_5

 • BVD_Stories_2

  BVD_Stories_2

 • BVD_Stories_8

  BVD_Stories_8

 • BVD_Stories_6

  BVD_Stories_6

 • BVD_Stories_9

  BVD_Stories_9

 • BVD_Stories_12

  BVD_Stories_12

 • BVD_Stories_3

  BVD_Stories_3

 • BVD_Stories_10

  BVD_Stories_10